Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

Oriens Gomba Kft.
Adatkezelési Tájékoztató

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.oriensgomba.hu és a www.oriensgomba.com weboldal működtetésével kapcsolatosan kerül megfogalmazásra. Az Oriens Gomba Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Oriens Gomba Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.oriensgoma.hu/adatvedelem címen.

A jelen Tájékoztató 2020. április hó 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Tájékoztatót. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalakon közzéteszi.  

Bármilyen kérdés felmerülése esetén Szolgáltató felkereshető lentebb említett elérhetőségek bármelyikén.

2 Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Oriens Gomba Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4283 Létavértes, Szél utca 21-23.

Cégjegyzékszám: 09 09 028278

A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14511053-2-09

Telefonszám: +36 (52) 495 322

E-mail cím: info@oriensgomba.hu

Adatkezelésért felelős személy: Köck Alexandra Szilvia

3 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Köck Alexandra Szilvia

Telefonszám: +36 52 495 322

E-mail cím: info@oriensgomba.hu

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet – a távollévők között kötött szerződésekről;
 • 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól.

5 A kezelt személyes adatok köre

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni cégünkkel, a weboldalon szükséges megadnia nevét és e-mail címét. A kapcsolatfelvételi űrlap célja kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása (leendő) ügyfeleinkkel. Ezen adatok kezelésének alapja a kitöltő személy hozzájárulása. A megadott adatok kezelésének időtartama visszavonásig tart.

Ugyanezen feltételek vonatkoznak Szolgáltató, az adatkezelő, illetve az adatvédelmi tisztviselő e-mail címére érkező levelekre is.

5.2 Regisztráció

A regisztráció célja a rendeléshez szükséges adatok tárolása, az oldal használatának megkönnyítése, bizonyos funkciókhoz való hozzáférés lehetővé tétele (pl. hozzászólások, törzsvásárlói pontok gyűjtése). Kötelezően kitöltendő adatok: név, születési dátum, e-mail cím. Nem kötelező adatok: telefonszám, cím, számlázási cím. A weboldalra belépés lehetséges Facebook és Google+ fiókkal. Ekkor figyelembe kell venni a külső szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatát is. Az adatok kezelésének jogalapja a kitöltő személy hozzájárulása. A megadott adatok kezelésének időtartama visszavonásig tart. Az adatlap törlése az adatlapba belépve a profil menüpontból elérhető.

5.3 Online rendelés

Amennyiben vásárolni kíván webáruházunkból, szükséges a számlázási adatok megadása. Ez vonatkozik a regisztrált felhasználókra, de azon személyekre is, akik egyébként nem regisztráltak a weboldalon. Kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, számlázási cím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám. Az adatok kezelésének jogalapja a kitöltő személy hozzájárulása, illetve a jogszabályok előírásai. A megadott adatok megőrzése a weboldalon az ügylet lezárásáig tart, de a számlán lévő adatok a bizonylat számviteli törvény által előírt megőrzéséi ideig (8 év) tárolásra kerül.

5.4 Online fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg  fizetés biztonságosságának garantálása érdekében. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az ott elkért és megadott adatokra harmadik fél Adatkezelési Tájékoztatója érvényes. 

5.5 Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozással kapcsolatot tartunk (leendő) ügyfeleinkkel, és a gombászat iránt érdeklődőkkel, mivel leveleinkben folyamatos tájékoztatást nyújtunk a weboldalon megjelenő új tartalmakról, akciókról. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségeit, ezért egyben reklámnak is minősülnek. A hírlevélre való feliratkozáshoz név és e-mail cím megadása szükséges. Az adatok kezelésének jogalapja a kitöltő személy hozzájárulása. A megadott adatok kezelésének időtartama visszavonásig tart. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozási link segítségével.

5.6 Facebook

A Facebook weboldal az emberek többségének mindennapjai részévé váltak. Szolgáltató is rendelkezik Facebook profillal, melynek célja a (leendő) ügyfelek Facebookon történő elérése, a hírek, újdonságok, akciók közlése, a vállalkozás reklámozása, véleménynyilvánítási platform biztosítása. A vállalkozás itt is szembesül személyes adatokkal az oldal „like”-olása, követése során, illetve hozzászólásoknál. A Facebook oldalunkon üzenetküldésre is lehetőség van. Az adatok kezelésének jogalapja a kitöltő személy hozzájárulása. Az itt megjelenő személyes adatok kezelésének időtartama az oldal törléséig, az érintett általi kedvelés visszavonásáig, az üzenetváltás, hozzászólás törléséig tart.

5.7 Telefonos kapcsolatfelvétel

Amennyiben telefonos egyeztetésre kerül sor, akár érdeklődés, akár megrendelés céljából, úgy a telefonos beszélgetés során valószínűsíthetően közlésre kerül név, telefonszám, megrendelési adatok. Ebben az esetben a telefonálással hozzájárul az adatok átadásához, melyet a telefonos egyeztetés céljának megfelelő mértékben és ideig tárolunk. Azaz, ha nem születik megegyezés, akkor a telefonbeszélgetés végével töröljük, amennyiben megegyezés születik, úgy annak fényében szükséges adatok bekérésére kerülnek, rögzítésükről pedig szóbeli megegyezés történik. Az adatok kezelésének jogalapja a kitöltő személy hozzájárulása, illetve a jogszabályok előírásai. Az adatok a célnak megfelelő időtartamig kerülnek rögzítésre.

6 Cookie-k (Sütik)

6.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az adott eszköz tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül Felhasználó számítógépén. A sütik tárolása sütik érvényességi idejéig tart, illetve amíg a Felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Google Analytics

Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Bővebb információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Beágyazott tartalmak

A weboldalon elhelyezett beágyazott tartalmak (Facebook, YouTube, Instagram) is sütiket helyeznek el Felhasználó böngészőjében. Ezen külső szolgáltatókkal sem a Szolgáltatás üzemeltetője, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a külső szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a külső szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a külső szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Facebook pixel

A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a Facebook-hirdetések megjelenítéséhez. A Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook felhasználóknál jelennek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt. Emellett statisztikai és piackutatási szempontból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre. A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. További információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php.  

A Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát le lehet tiltani a személyes hirdetések beállításainál: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

6.4 Cookie-k törlése, meggátolása, engedélyezésük visszavonása

A Cookie-k törlésére, meggátolására, engedélyezésük visszavonására bármikor lehetősége van Felhasználónak.

A weboldalra történő első látogatáskor a weboldalon felbukkanó ablakban nyílik lehetőség a cookie-k engedélyezésére vagy tiltására. Ameddig nem kerül elfogadásra, a cookie-k nem aktiválódnak.

A más engedélyezett cookie-k megtekintése, engedélyek kezelése az alábbi böngésző típusokban az alábbi módon elérhető:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Amennyiben Felhasználó azt szeretné, hogy böngészési előzményei minden munkamenet bezárásakor automatikusan törlésre kerüljön, akkor a PCWorld alábbi cikke lehet segítségére:

https://pcworld.hu/szoftver/hogyan-toroljuk-automatikusan-a-bongeszesi-adatainkat-132337.html

7 Adatbiztonság

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan az iparági standardoknak megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ugyanakkor nem tud teljes garanciát vállalni, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

8 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá.

9 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Szolgáltató alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban. Ezen harmadik felek a weboldal által biztosított szolgáltatások végrehajtásához szükségesek (pl. online fizetés, e-számla küldés, termékek házhoz szállítása).

Tárhely szolgáltatás

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Hozzáférés: tárhelyen tárolt adatok.

Számlák kiállítása – Szamlazz.hu

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Hozzáférés: a kiállított számlákhoz.

Termékek kiszállítása – FoxPost

Foxpost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

Hozzáférés: a megrendelés adataihoz.

Elektronikus levelezés – Outlook

Microsoft  Corporation

Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztrató: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Hozzáférés: a levelezéshez és annak minden adatához.

Bejelentkezés és tartalom megosztás – Facebook

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

vagy

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Hozzáférés: a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.

Google: levelezés, bejelentkezés, Google Analytics

Google Inc.

Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hozzáférés: a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.

10 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

10.1Tájékoztatáshoz való jog

Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

10.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb  25 napon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kéréséreSzolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

11 Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Létavértes, 2020. március 24.